Mantelzorg Advies Raad

Mantelzorgadviesraad Ommen komt op voor belangen van alle mantelzorgers in de gemeente!

De Mantelzorgadviesraad vormt de achterban van de vertegenwoordigers, van de mantelzorgers in de Participatieraad en heeft zo invloed op het beleid van de gemeente Ommen. De MAR wil graag in een vroeg contact wat voor de nieuwe mantelzorgers betekenen. Als ervaringsdeskundigen kunnen ze helpen bij de bewustwording van die rol, de zorgvraag, en het vinden van de grenzen van mantelzorg. Door aandacht te tonen voor de individuele mantelzorger kunnen ze signalen opvangen om de behoeften te peilen.

De MAR wil de wensen en behoeften van mantelzorger in beeld brengen en zo bereiken dat er in de gemeente een ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers gerealiseerd gaat worden, dat afgestemd is op de vraag van de mantelzorger. Dat doen zij door één vertegenwoordiger deel te laten nemen in de Participatieraad. De Participatieraad hecht er waarde aan dat de stem van de mantelzorger gehoord wordt bij het geven van (on)gevraagd advies richting de gemeente over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De leden van de Mantelzorgadviesraad verlenen geen individuele hulp aan mantelzorgers.

Dus wilt u op de hoogte blijven van wat wij doen en waar wij voor staan, kunt u mailen naar mar.ommen@live.nl of contact zoeken met één van de leden:J. van Beesten Tel. 06 45588595, J. Warmelink Tel. 06 13408432

Ommen, Overijssel, Netherlands
0529-452331