Netwerk dementie Noordoost-Overijssel

Dit netwerk bied informatie over het hele proces bij dementie. Het geeft advies en begeleiding van de thuiswonende persoon met dementie en diens mantelzorger(s). Ze kunnen de zorg regelen en behartigen de belangen van de thuiswonende persoon met dementie en diens mantelzorger(s). Het is een vast aanspreekpunt voor de thuiswonende persoon met dementie en diens mantelzorger(s).

Website: www.dementie-noordoostoverijssel.nl

Email: geraldine.gort@home.nl

Telefoon: 06-21143923

Ommen, Overijssel, Netherlands
06-21143923