Image Alt

Mantelzorg

Er worden weer ontmoetingen georganiseerd! Daarom staan er voor mantelzorgers en hun naasten vanuit Carinova Mantelzorgondersteuning maandelijks ochtenden gepland waar u welkom bent voor een kop koffie, een gesprek of een wandeling. Net wat u goed past. Ontmoeten of misschien zelfs even

Webinar Samen Dementie in Ommen Op donderdag 27 november is in samenwerking met het netwerk dementie een webinar georganiseerd rondom het thema ‘Samen Dementie in Ommen’. Er sloten 35 deelnemers aan vanuit diverse organisaties, mantelzorgers en andere belanghebbenden. Na een welkomstwoord

Zorgladder voor mantelzorg  Corona en de bijbehorende maatregelen heeft veel invloed op mantelzorgers in hun thuissituatie. Vanuit het ministerie van VWS is in samenwerking met diverse organisaties een handvat geboden voor gemeenten en professionals. Ze hebben de richtlijn mantelzorgondersteuning uitgebracht met