Image Alt

Mantelzorger niet verantwoordelijk voor toezicht bij dwang

Mantelzorger niet verantwoordelijk voor toezicht bij dwang

Vanaf 2020 wordt uitgegaan van gedwongen behandeling en begeleiding thuis. En niet meer van gedwongen opname. Dit is de belangrijkst wijziging wanneer in 2020 de Wet BOPZ wordt vervangen door de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd).

De rol van mantelzorgers

Dit kan natuurlijk gevolgen hebben voor de belasting van mantelzorgers. MantelzorgNL en Alzheimer Nederland brachten daarom samen advies uit over de positie van mantelzorgers en het risico op overbelasting. Om onduidelijkheden rond de nieuwe regelgeving te verhelderen, beantwoordde minister De Jonge vragen over de ontwerpbesluiten.

De mantelzorger zal niet verantwoordelijk worden voor toezicht bij dwang. Is de mantelzorger niet in staat om het toezicht gedeeltelijk op zich te nemen? Of wil hij of zij dat niet? Dan zal de zorgaanbieder moeten zorgen voor toezicht of ervoor zorgen dat de cliënt wordt opgenomen. De zorgaanbieder blijft immers verantwoordelijk voor de zorg en het toezicht op de uitvoering van de benodigde onvrijwillige zorg.