Image Alt

Nieuwsbrief december 2020

Nieuwsbrief december 2020

Webinar Samen Dementie in Ommen

Op donderdag 27 november is in samenwerking met het netwerk dementie een webinar georganiseerd rondom het thema ‘Samen Dementie in Ommen’. Er sloten 35 deelnemers aan vanuit diverse organisaties, mantelzorgers en andere belanghebbenden. Na een welkomstwoord van wethouder Jaspers Faijer werd er een presentatie gegeven door de casemanagers dementie in de gemeente. In het tweede gedeelte gingen men in groepen uiteen om in gesprek te gaan over de vragen ‘Welke dienstverlening is er al rondom dementie in Ommen?’ en ‘Welke dienstverlening rondom dementie wordt nog gemist?’

Om u een indruk te geven, hieronder enkele genoemde zaken op een rij:

  • Samen Doen wordt als eerste loket benoemd, maar is dit wel bij iedereen bekend?
  • Diverse dagopvang en zorgboerderijen zijn bekend
  • Bij de Rozemarrie is er een ontmoetingsmogelijkheid voor mantelzorgers. Dit wordt georganiseerd door Carinova en de MAR.
  • Lotgenotencontact wordt gemist, waarbij specifiek ook wordt benoemd het lotgenotencontact voor mantelzorgers na opname van hun zorgvrager
  • Is de gemeente Ommen al bezig met het worden van een dementievriendelijke gemeente? Graag hier de verenigingen in meenemen.
  • Meer informatie over wet en regelgeving bij dementie, mensen zien deze informatie graag aangereikt worden in plaats van dat men zelf op zoek moet.
  • Een lokaal Alzheimer Café/Trefpunt wordt gemist
  • Erkennen van mantelzorger zijn bij burgers zelf

In z’n geheel leverde het webinar een paar goede aanknopingspunten op om verder mee aan de slag te gaan in de gemeente. Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte. Mocht u nadere informatie willen ontvangen betreffende de inhoud van dit webinar, stuur dan gerust een mailbericht naar info@mantelzorgnetwerkommen.nl.

Bescherm u als mantelzorger goed om Corona te voorkomen

Denkt degene voor wie u zorgt Corona te hebben? Bescherm uzelf dan goed als mantelzorger. In afwachting van het testresultaat kunt u op recept van de huisarts of GGD-arts persoonlijke beschermingsmiddelen verkrijgen bij de apotheek. Lees meer over Mantelzorg en Corona via de volgende link: https://www.mantelzorg.nl/mantelzorg-en-het-coronavirus/

#eenkleingebaar

In deze voor velen lastige tijden, wil ik nog graag uw aandacht richten op de actie ‘Een klein gebaar’. Hiermee wordt vanuit diverse organisaties een oproep aan burgers gedaan om met iets kleins aandacht te geven aan een ander. Daarnaast creëert men op deze manier de bewustwording dat een kleine moeite vaak bijzondere effecten kan hebben. Juist in deze tijden waarin ontmoeting weer beperkt is, blijft het de kunst om elkaar toch te vinden en vooruit te helpen waar nodig en mogelijk. Juist ook ongevraagd. In Ommen kunt u zich hiervoor ook aanmelden bij de facebookpagina ‘Ommen helpt elkaar’, een samenwerking tussen Wijz Welzijn en Evenmens.
Meer informatie over de actie Een klein gebaar vindt u via de volgende link:
https://nos.nl/artikel/2359862-eenkleingebaar-kopje-koffie-kan-al-van-enorme-betekenis-zijn.html

Kerstwens

We hebben allen een bijzonder en roerig jaar achter de rug. Er is een groot beroep gedaan op ons uithoudingsvermogen, onze flexibiliteit en onderlinge saamhorigheid. Het is geruststellend om te zien dat dit ook veel mooie voorbeelden heeft opgeleverd van wat wij samen voor elkaar kunnen krijgen. Ik hoop van harte dat we dit in het nieuwe jaar door kunnen zetten, ook wanneer we weer langzaam terug keren naar een maatschappij waar corona minder invloed heeft.
Ik wens u alle goeds en zie uit naar onze ontmoeting in het nieuwe jaar.