Image Alt

Nieuwsbrief december 2021

Nieuwsbrief december 2021

Waar gehoopt werd op een goed gevulde nieuwsbrief met een terugblik op allerlei activiteiten, moeten we toch de conclusie trekken dat we weer in ingewikkelde tijden zijn beland. Toch zijn er zeker mooie berichten om te delen.

Mantelzorgwaardering Ommen 2021
Op 10 november werd de jaarlijkse mantelzorgwaardering weer uitgereikt in de gemeente Ommen. Wethouder Jaspers Faijer reikte de eerste uit, waar een mooi verslag van is te vinden op Ommen City via de link: https://ommencity.nl/2021/11/11/grote-waardering-voor-mantelzorgers/
Kort daarna werden de maatregelen aangescherpt, waardoor de andere uitreikmomenten helaas vervielen. De overgebleven waarderingen zijn bij de mensen thuis bezorgd.

Informatie-avond ‘Vergeet mij niet’
Vanuit het Netwerk Dementie Noord-Oost Overijssel en de daarbij aangesloten organisaties werd op dinsdag 26 oktober een informatie-avond georganiseerd voor iedereen met geheugenproblemen, partners, familie, professionals en andere belangstellenden. De avond werd goed bezocht en iedereen werd verwelkomd met een woord van de wethouder. Voor de theatergroep waren er lovende reacties. ‘Herkenbaar’, ‘inzichtgevend’ en ‘grappig’ waren enkele reacties die werden gegeven. De aansluitende groepsgesprekken werden ook goed bezocht en het was fijn om zo samen bij dit onderwerp stil te staan. Er werd ook een mooie mededeling gedaan, waarover in het volgende stukje meer.

Kom d’r in Ommen
In het Ommen Hardenberg Magazine (jaargang 7 editie 4) heeft al een eerste aankondiging gestaan, maar het is nu definitief. Vanaf 7 februari 2022 zal mogelijkheid bestaan voor mensen met beginnende geheugenproblematiek/dementie en hun partners/mantelzorgers om elkaar te ontmoeten bij Kom d’r in Ommen. Dit kan elke maandagochtend van 10 tot 12 uur in de Kern. Deze ochtenden worden begeleid door Erna Martens (Carinova) en Marleen Karkdijk (Evenmens). Daarnaast zijn er ook vrijwilligers aanwezig.

Kom d’r in is er vooral voor ontspanning, ontmoeting en gezelligheid. Ervaringen delen met elkaar, informatie verkrijgen en ook samen iets ondernemen is mogelijk. De toegang is gratis, maar aanmelden is noodzakelijk. Uiteraard worden bij de bijeenkomsten de op dat moment geldende regels vanuit de overheid in acht genomen. Meer informatie vindt u in de flyer die als bijlage aan de mail met deze nieuwsbrief is toegevoegd. We hopen in maart een officiële opening te kunnen organiseren. Daarover volgt nog nader bericht.

Kerstwens
Rest mij niets meer dan u allen fijne kerstdagen toe te wensen en ook een gelukkig en gezond 2022. Laten we de komende tijd naar elkaar om blijven zien.Ik hoop dat we elkaar in het nieuwe jaar  weer mogen ontmoeten om verder te bouwen aan de dienstverlening rondom mantelzorgers in de gemeente Ommen.
Ik zie uit naar vele mooie momenten, heel graag tot dan.