Image Alt

Nieuwsbrief maart 2022

Nieuwsbrief maart 2022

In deze nieuwsbrief vindt u een selectie van lokaal, regionaal en landelijk nieuws rondom het thema mantelzorg.

Jonge mantelzorgers
Voor de jonge mantelzorgers zijn de activiteiten ook weer opgestart. Zo wordt er op zaterdag 30 april voor jonge mantelzorgers tussen de 6 en 12 jaar uit Ommen, Hardenberg en Staphorst een leuke middag georganiseerd.
Begin juni is het weer de Week van de Jonge Mantelzorger. Vanuit het netwerk staan we ook dan weer stil bij deze bijzondere groep mantelzorgers. Meer nieuws daarover volgt nog.
Tenslotte zal in september gestart worden met een Rots- en watertraining, een training voor weerbaarheid, assertiviteit en zelfvertrouwen. Meer informatie hierover is te verkrijgen via Rinie van de Hoek (06-30732933 of r.vandehoek@carinova.nl).

Koffieochtend voor mantelzorgers in Ommen
Vanuit Carinova Steunpunt Mantelzorg komt het bericht dat de koffieochtenden weer gestart zijn.
De ontmoeting tussen mensen die in een vergelijkbare situatie zitten is heel belangrijk en daarvoor organiseren zij ook in 2022 elke vierde donderdagochtend van de maand (met uitzondering van juli, augustus en december) een koffieochtend in de sfeervolle boerderij RozemArrie in Arriën, vlak buiten het centrum van Ommen.  Deze ochtend is niet alleen voor de mantelzorger, maar ook voor degene voor wie gezorgd wordt. U kunt er dus samen een mooie ochtend van maken. Er zijn vrijwilligers aanwezig die voor de koffie en thee zorgen en daarnaast een luisterend oor bieden. In de agenda van deze website zijn de diverse data te vinden. De eerstvolgende is op 28 april.
Het is van 10.00u tot 11.30 uur in de Theeschenkerij van Aardbeienboerderij RozemArrie, Ridderinkweg 1 te Arriën. U hoeft zich overigens niet aan te melden en er zijn geen kosten aan verbonden. Heeft u nog vragen, neem dan contact op met Erna Martens, mantelzorgconsulent Carinova. Telefoonnummer: 06-83868846 of mail h.martens@carinova.nl

TIP: Podcast MantelzorgNL ‘tussen thuis en verpleeghuis’
MantelzorgNL heeft een nieuwe podcastreeks geplaatst op hun podcastkanaal met als thema ‘Tussen thuis en verpleeghuis’. Het onderwerp wonen en de lastige vraagstukken die dit met zich mee kan brengen voor zorgvragers en hun mantelzorgers worden hierin vanuit verschillende kanten belicht. In vier afleveringen bespreken zij onder andere wat er allemaal mogelijk is aan verschillende woonvormen, wat er zoal bij komt kijken om dat te regelen én wat de financiële, juridische en sociale gevolgen zijn voor de mantelzorger én de naaste. U kunt hier de podcast vinden.

Dementiemonitor 2022
De Dementiemonitor Mantelzorg 2022 is weer van start gegaan. Op 10 maart 2022 is de aftrap gegeven voor het tweejaarlijks onderzoek van Alzheimer Nederland onder mantelzorgers van mensen met dementie in Nederland. De uitkomsten van de Dementiemonitor vormen de grootste bron van kennis over de wensen en behoeften van mantelzorgers. Deze kennis zet Alzheimer Nederland in om de belangen van mensen met dementie en mantelzorgers nóg beter te behartigen. Nieuw dit jaar is dat er niet alleen een vragenlijst is voor mantelzorgers, maar óók één voor mensen met dementie. Met hun bijdrage wil Alzheimer Nederland een nog completer beeld krijgen van hoe zorg en ondersteuning wordt ervaren en waar ruimte is voor verbetering. Op dit moment kunnen deelnemers de vragenlijst al digitaal invullen via: www.dementiemonitor.nl
De monitor is in te vullen tot 30 juni.

Thema avond Eenzaamheid
Dinsdag 1 maart werd er door de Christen Unie in de Kern in Ommen een avond georganiseerd rondom het thema ‘Eenzaamheid’. De belangstellig was groot en door het publiek bestaande uit professionals en inwoners werd volop meegepraat en -gedacht over het onderwerp. Een van de conclusies was dat het aanbod in Ommen groot is, maar de uitdaging vooral is om de inwoner en het aanbod aan elkaar te koppelen. Daarnaast is de term ‘eenzaamheid’ op zich ook iets wat steeds vaker ter discussie wordt gesteld, aangezien veel mensen zich hierin niet (willen) herkennen.  Ook als mantelzorger kan iemand zich erg eenzaam en ongehoord voelen. Mocht u zich afvragen welke ondersteuning u hierin kunt krijgen, neem dan gerust contact op, dan kunnen we samen zoeken naar een passende vervolgstap.

Nieuws vanuit het Vechtgenotenhuis
Inloophuis Het Vechtgenotenhuis wordt “Centrum voor leven met en na kanker”. De centra voor leven met en na kanker hebben met hun 81 locaties een landelijke dekking en zijn zonder afspraak en zonder doorverwijzing te bezoeken. Voorheen opereerden de centra onder de naam inloophuizen, nazorgcentra of inloopershuizen. Maar om de doelgroep gerichter te bereiken is er gekozen voor een overkoepelende landelijke ondertitel die de lading beter dekt. Zo weet iedereen die leeft met en na kanker, van patiënt tot naaste, deze ondersteuning beter te vinden. In Ommen worden er ook regelmatig activiteiten voor de (jonge) mantelzorgers van iemand met kanker georganiseerd. Meer informatie is te vinden op hun website via https://www.vechtgenoten.nl/

Save the date netwerkbijeenkomst ‘Ommen maakt kennis met elkaar’
Op donderdag 12 mei zal er vanuit het Mantelzorgnetwerk een netwerkbijeenkomst georganiseerd worden waar het vernieuwde Samen Doen team en organisaties die werkzaam zijn voor de Ommense inwoner met elkaar kennis kunnen maken. Het doel is om elkaar weer live te kunnen ontmoeten, bij te praten en elkaar op onderliggende thema’s weer te kunnen vinden. De middag zal beginnen om 15 uur en we ronden om 16.30 het officiële deel af om vervolgens elkaar nog te kunnen spreken onder genot van een hapje en drankje. Een uitnodiging met daarop meer informatie volgt binnenkort, maar noteert u als organisatie zijnde alvast het moment?