Image Alt

Nieuwsbrief mei 2020

Nieuwsbrief mei 2020

Zorgladder voor mantelzorg 
Corona en de bijbehorende maatregelen heeft veel invloed op mantelzorgers in hun thuissituatie. Vanuit het ministerie van VWS is in samenwerking met diverse organisaties een handvat geboden voor gemeenten en professionals. Ze hebben de richtlijn mantelzorgondersteuning uitgebracht met als uitgangspunt continuïteit van zorg en ondersteuning. Dit geldt ook voor het ondersteunen en ontlasten van mantelzorgers. Onderdeel van deze richtlijn is de Zorgladder mantelzorg.
Deze zorgladder bestaat uit vijf treden waarmee getoetst kan worden of de geboden hulp en ondersteuning nog voldoende is en waarmee vlot gezien kan worden welke partijen er eventueel bij betrokken moeten worden. Hij ziet er als volgt uit:

 1. Mantelzorg en het eigen netwerk
  Deze stap wordt gezet bij een hulpvraag als ‘ik kan mijn eigen boodschappen niet meer doen’. Vaak wordt dan in de directe omgeving hulp gevonden
 1. Informele ondersteuning
  Middels zorgvrijwilligers of buurtinitiatieven kan een extra vorm van ondersteuning geboden worden. Zo is er in Ommen ‘Ommen helpt elkaar’ opgezet, waar mensen via Facebook hun hulpvraag neer kunnen leggen en al diverse vrijwilligers hun hulp hebben aangeboden. Daarnaast zien we dat in al bestaande contacten vrijwilligers meer gaan wandelen met hun zorgvrager of dat er (voor)tuingesprekken plaats vinden.
 1. Wmo hulp
  Deze hulp wordt normaliter geboden vanuit de gemeente of zorg- en welzijnsorganisaties en is in verband met de coronamaatregelen nog wel eens stop gezet. Van belang is wel om in de gaten te houden dat mensen nog goed genoeg geholpen worden. Denk aan het wegvallen van huishoudelijke ondersteuning of dagbesteding. Veelal kan hier op een alternatieve manier vorm aan worden gegeven.
 1. Verpleging en verzorging
  Bij deze stap is vaak de samenwerking tussen huisarts, praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige, ziekenhuis en de Wmo aanbieders van groot belang. Deze zorg wordt vaak aangevuld met de (informele) zorg vanuit de eerder genoemde stappen.
 1. Crisisopvang en tijdelijk verblijf elders
  Meestal gaat het bij deze stap over Wmo spoed of logeerzorg. Bijvoorbeeld als een mantelzorger een operatie moet ondergaan of door Corona niet meer voor de zorgvrager kan zorgen. Hierbij werkt het Wmo loket samen met de mantelzorg ondersteunende organisatie en de zorgbemiddelaar. Huisarts en wijkverpleegkundige kunnen hier ook een rol in spelen.

Meer informatie over de Zorgladder is te vinden via https://www.movisie.nl/zorgladder

Landelijke initiatieven in coronatijden
Naast lokale initiatieven, zijn er ook landelijke initiatieven die opgezet zijn. In enkele gevallen vinden mensen het niet prettig om lokaal hulp te vragen. In dat geval is het fijn om te kunnen verwijzen naar deze landelijke mogelijkheden. We noemen er enkele:
Speciale telefoonlijnen bereikbaar voor vragen of een luisterend oor:

 • De Luisterlijn (0900-0767). 7 dagen per week, 24 uur lang.
 • De ANBO (0348-466666). 7 dagen per week van 9 tot 12 uur.
 • Het Rode Kruis Hulplijn (070-4455888). Maandag t/m vrijdag van 9 tot 21 uur en zaterdag tussen 10 en 16 uur.
 • De Mantelzorglijn (030-7606055). Werkdagen van 9 tot 16 uur.
 • Alzheimer Telefoon (0800-5088). 7 dagen per week van 9 tot 23 uur.

Vraag en aanbod

 • NLvoorElkaar.nl/coronahulp verzamelt alle vraag en aanbod op één plek.
 • #NietAlleen een samenwerking van PKN, Kerk in actie, EO en talloze andere (lokale) partijen.

Amusement

 • Focuscura organiseert samen met een aantal organisaties de nationale thuisbingo. Het spel wordt online gespeeld en na de bingo wordt er met deelnemers contact opgenomen door een vrijwilliger voor een praatje. Zie denationalethuisbingo.nl
 • Via de www.onlinebibliotheek.nl is het mogelijk om als lid gebruik te maken van een groot aantal e-books en luisterboeken.
 • De Zonnebloem heeft een webpagina met allerlei leuke tips en ideeën om thuis te doen, zoals knutselideeën, online spelletjes, gratis boekabonnementen etc. Zie zonnebloem.nl/thuis

Kunst, muziek en cultuur

 • Het Rijksmuseum organiseert een virutele tour langs achttien meesterwerken in de Eregalerij. Zie rijksmuseum.nl/nl/thuis

Contact
Zoals u kunt zien staat er dit keer een ander gezicht in de nieuwsbrief. Helaas heeft het coronavirus Jeannette getroffen, waardoor zij momenteel niet werkt. We zijn blij te mogen vertellen dat ze herstellende is. Dit zal echter tijd kosten en tot wanneer zij weer terug is, zal Annelies Slager haar waarnemen. De contactgegevens blijven hetzelfde, dus mochten er vragen zijn, bel of mail gerust, we zitten nog steeds voor u klaar en helpen graag waar mogelijk. Jeannette wensen we ook via deze weg veel sterkte, geduld en beterschap toe.

Voor verdere informatie of een persoonlijk gesprek kunt u altijd contact opnemen met:
Annelies Slager
Tel: 06-19 45 02 56
Email: info@mantelzorgnetwerkommen.nl

Wilt u deze nieuwsbrief blijven ontvangen, meld u zich dan aan via de website van het Mantelzorgnetwerk: www.mantelzorgnetwerkommen.nl
Zo blijft u op de hoogte van alle activiteiten die vanuit het netwerk worden georganiseerd.