Image Alt

Disclaimer

Het Mantelzorgnetwerk Ommen werkt met zorg aan betrouwbare en actuele informatie op haar website. Helaas kunnen onjuistheden voorkomen. Het Mantelzorgnetwerk Ommen of toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg zijn van deze onjuistheden, ook niet voor problemen die zich voordoen als gevolg van verdere verspreiding van onze informatie via internet, of voor technische storingen.

Aan de teksten op onze websites en de via onze website te downloaden documenten, door het Mantelzorgnetwerk Ommen vervaardigd of in samenwerking met anderen tot stand gekomen en onder andere bereikbaar via de url waarvan het Mantelzorgnetwerk Ommen domeinnaamhouder is, namelijk www.mantelzorgnetwerkommen.nl, kunnen geen rechten worden ontleend.

Copyright
Alle rechten zijn voorbehouden aan Mantelzorgnetwerk Ommen. Het is toegestaan om de inhoud van deze website te bekijken, te bewaren, uit te printen en (met uitzondering van de fotografie) te reproduceren en te verspreiden voor niet-commerciële doeleinden. Voorwaarde hierbij is wel dat de inhoud hiervan niet gewijzigd wordt en de disclaimer en deze copyrightverklaring worden toegevoegd. Met bronvermelding Mantelzorgnetwerk Ommen en een link naar www.mantelzorgnetwerkommen.nl.

Klachten
Heeft u klachten over het Mantelzorgnetwerk Ommen dan kunt u dit melden bij een van de leden van de Stuurgroep Mantelzorgnetwerk Ommen. Hierin zijn verschillende aangesloten organisaties vertegenwoordigd die het Mantelzorgnetwerk Ommen met elkaar dragen. De Stuurgroep is beslissingsbevoegd en bestuurlijk verantwoordelijk voor het organiseren van het Mantelzorgnetwerk Ommen. Zij stuurt de onafhankelijk Coördinator van het Mantelzorgnetwerk Ommen aan. In de Stuurgroep Mantelzorgnetwerk hebben zitting:

Miriam Diderich
Directeur Evenmens

Bea Kieskamp
Manager Carinova Mantelzorg Ondersteuning