Image Alt

Psychische problemen GGZ

Een psychische aandoening (ook wel geestesziekte of psychiatrische stoornis) is een aandoening die wordt gekenmerkt door afwijkende ervaringen en gedrag.
Psychische aandoeningen worden onder andere vastgesteld aan de hand van gedragsobservaties.

Voorbeelden zijn psychoses, anorexia nervosa, depressie, borderline en autisme.

De Geestelijke gezondheidszorg (ggz) richt zich op:

  • voorkomen van psychische aandoeningen;
  • behandelen en genezen van psychische aandoeningen;
  • laten deelnemen van mensen met een psychische aandoening aan de samenleving;
  • bieden van hulp aan mensen die ernstig verward/verslaafd zijn en die uit zichzelf geen hulp zoeken.

Voor het laatste nieuws en informatie op het gebied van GGZ zie links.

Ondersteuning voor mantelzorgers in Ommen wordt geboden door:

Dimence, Fact-team Hardenberg/Ommen

Telefoon 0523-236200

Website http://www.dimence.nl

Hulpverleners van Trias, AccareAmbiq, KarakterTactus en Dimence werken samen in FACT-teams in Zwolle, Meppel en Hardenberg-Ommen. Het FACT-team is er voor kinderen en jongeren met problemen en hun gezinnen die een complexe zorgvraag hebben. Dat betekent dat ze op meerdere levensgebieden problemen hebben, bijvoorbeeld gedragsproblemen, schulden, verstandelijke beperking en/of verslaving. Het FACT-team richt zich vooral op het stimuleren van de ontwikkeling van de jongere in de verschillende levensfasen.

Door de deskundigheid van de verschillende organisaties te bundelen en samen te werken binnen het FACT-team willen ze versnippering van de zorg aan deze kinderen en jongeren voorkomen. Voor meer informatie zie handige links.