Image Alt

Verstandelijke beperking

Verstandelijke beperkingen, een verzamelnaam voor allerlei verschillende soorten beperkingen die te maken hebben met het functioneren van de hersenen.

Onder deze beperkingen vallen onder andere: Licht verstandelijke beperking, Ernstig meervoudige beperking, Autisme, Moeilijk verstaanbaar gedrag, Doofblindheid, Prader Willi Syndroom, Syndroom van Down, Syndroom van Gilles de la Tourette, Smith Magenis Syndroom en Foetaal Alcohol Syndroom.