Image Alt

Mantelzorgwaardering

Waardering voor mantelzorgers vanuit de gemeente Ommen,

De inzet van mantelzorgers verdient steun en waardering. Voor elke mantelzorg in de gemeente Ommen wordt elk jaar een kerstdiner georganiseerd door het Steunpunt Mantelzorg Carinova. Deze waardering heeft een ontspannen karakter waarbij ontmoeten en onderlinge steun centraal staan. Deze waardering wordt mogelijk gemaakt door financiële middelen vanuit de gemeente Ommen.

Waardering Jonge Mantelzorgers vanuit de gemeente Ommen.

De gemeente Ommen geeft als blijk van waardering middelen om vier keer per jaar voor iedere leeftijd groep een activiteit te organiseren. Het doel hiervan is herkenning en erkenning vinden bij elkaar, het weten dat je niet de enige bent kan de zorg al lichter maken. Ook is er een bijdrage voor de respijtweekenden voor de jongeren vanaf het voortgezet onderwijs.

Rond de dag van de mantelzorg wordt er door de Mantelzorg Advies Raad een avond georganiseerd voor mantelzorgers met introducé. De avond bestaat uit een theatervoorstelling in het theater de Carrousel.