Image Alt

Kanker

Kanker komt veel voor en de diagnose kanker is erg ingrijpend voor de persoon die de diagnose krijgt en zijn of haar omgeving. Je leven staat plotseling op zijn kop.

Meestal is er behandeling mogelijk maar het zijn intensieve zware trajecten in de eerste plaats voor degene die het moet ondergaan maar ook voor de mensen er omheen. Van de ene op de andere dag ben je patiënt en zijn de naasten van de patiënt mantelzorger. De fysieke en emotionele belasting is groot.

Als je te horen hebt gekregen dat je niet meer kunt genezen, is dat een harde boodschap. Deze boodschap kan vragen oproepen als:

  • Hoe ziet mijn toekomst er uit? 
  • Welke lichamelijke klachten kan ik krijgen Wat is er aan deze klachten te doen? 
  • Welke emotionele veranderingen kunnen mijn naasten en ik gaan doormaken? 
  • Hoe kan ik mij zo goed mogelijk voorbereiden op de veranderingen in deze laatste fase van mijn leven?

Kanker is een aandoening die gekenmerkt wordt door de volgende verschijnselen:

  • er zijn cellen die zich onbeheerst vermenigvuldigen en dit blijven doen 
  • de woekerende cellen breiden zich uit in omliggend weefsel en richten hier schade aan (invasieve groei of infiltratie) 
  • de woekerende cellen verspreiden zich ook naar ver weg gelegen plaatsen in het lichaam (metastasering ofwel uitzaaiing). Dit geschiedt via de lymfevaten (lymfogene metastasering), via het bloed (hematogene metastasering) en in aanwezige lichaamsholten (bijvoorbeeld buikholte) 


Nagenoeg alle medische specialismen houden zich bezig met kanker, maar met name specialisten in de 
oncologie en radiotherapie hebben zich gespecialiseerd in de behandeling van kanker.