Image Alt

Over Mantelzorgnetwerk Ommen

Ondersteuning voor mantelzorgers

Het Mantelzorgnetwerk Ommen wil mantelzorgers ondersteunen in de zorgtaak die zij vervullen voor iemand in hun naaste omgeving. Als mantelzorger kunt je hier terecht met al je vragen. Het contact verloopt via de website, de email maar ook telefonisch. We bieden informatie of kunnen met je op zoek gaan naar passende ondersteuning. Je treft een luisterend oor en jouw behoefte is het vertrekpunt in het zoeken naar concrete oplossingen voor je situatie.

Aangesloten organisaties

Bij het Mantelzorgnetwerk Ommen zijn organisaties aangesloten die iets kunnen betekenen in de ondersteuning van mantelzorgers. Deze organisaties hebben in hun werk oog en oor voor mantelzorgers, zijn flexibel in de samenwerking en bieden indien nodig maatwerkoplossingen. Ze staan open voor samenwerking met andere netwerkpartners om zo oplossingen voor mantelzorgers te creëren. Zij zijn bereid mede verantwoordelijkheid te dragen voor het Mantelzorgnetwerk.

Alle organisaties waarnaar we op deze website verwijzen hebben mantelzorgers iets te bieden. Niet alle organisaties zijn bij het Mantelzorgnetwerk aangesloten.

Inzet van vrijwilligers

Het Mantelzorgnetwerk Ommen biedt podium voor het werven van mensen die zich vrijwillig in willen zetten voor iemand in hun omgeving. Zij kunnen immers de zorglast van mantelzorgers verlichten. Het mantelzorgnetwerk registreert en bemiddelt niet zelf maar verwijst door naar organisaties die hierin actief zijn.

Missie en Visie

Geïnteresseerd in de achterliggende misse en visie van het Mantelzorgnetwerk Ommen? click hier

Geïnteresseerd in de resultaten over 2019? click hier

Coördinator Mantelzorgnetwerk Ommen

De spil in het Mantelzorgnetwerk Ommen is de coördinator, Jeannette Donken.

“Als coördinator wil ik graag een verbindende rol spelen tussen mantelzorgers en organisaties die iets voor hen kunnen betekenen. Mantelzorgers kunnen bij mij terecht voor informatie, praktische tips en een luisterend oor. Ik hoop dat veel organisaties zich aansluiten bij het Mantelzorgnetwerk Ommen, zodat we met elkaar mantelzorgers kunnen helpen de zorg voor hun naasten vol te houden. Als Mantelzorgnetwerk bieden we mooie netwerkmomenten met als doel informatie te delen, elkaar te leren kennen en te inspireren. Hierdoor zullen we mantelzorgers beter gaan zien en hen ook beter kunnen ondersteunen en adviseren.”