Image Alt

Over Mantelzorgnetwerk Ommen

Ondersteuning voor mantelzorgers

Het Mantelzorgnetwerk Ommen wil mantelzorgers ondersteunen in de zorgtaak die zij vervullen voor iemand in hun naaste omgeving. Als mantelzorger kunt je hier terecht met al je vragen. Het contact verloopt via de website, de email maar ook telefonisch. We bieden informatie of kunnen met je op zoek gaan naar passende ondersteuning. Je treft een luisterend oor en jouw behoefte is het vertrekpunt in het zoeken naar concrete oplossingen voor je situatie.

Aangesloten organisaties

Bij het Mantelzorgnetwerk Ommen zijn organisaties aangesloten die iets kunnen betekenen in de ondersteuning van mantelzorgers. Deze organisaties hebben in hun werk oog en oor voor mantelzorgers, zijn flexibel in de samenwerking en bieden indien nodig maatwerkoplossingen. Ze staan open voor samenwerking met andere netwerkpartners om zo oplossingen voor mantelzorgers te creëren. Zij zijn bereid mede verantwoordelijkheid te dragen voor het Mantelzorgnetwerk.

Alle organisaties waarnaar we op deze website verwijzen hebben mantelzorgers iets te bieden. Niet alle organisaties zijn bij het Mantelzorgnetwerk aangesloten.

Inzet van vrijwilligers

Het Mantelzorgnetwerk Ommen biedt podium voor het werven van mensen die zich vrijwillig in willen zetten voor iemand in hun omgeving. Zij kunnen immers de zorglast van mantelzorgers verlichten. Het mantelzorgnetwerk registreert en bemiddelt niet zelf maar verwijst door naar organisaties die hierin actief zijn.

Visie en Missie

Het mantelzorgnetwerk Ommen is in opdracht van de gemeente Ommen opgericht. De lokale zorg- en welzijnsorganisaties Carinova en Evenmens (kernpartners in het mantelzorgnetwerk) geven in opdracht van de gemeente vorm en inhoud aan het netwerk. Hierin wordt samengewerkt met diverse netwerkpartners uit de gemeente Ommen.

Visie
Het mantelzorgnetwerk Ommen wil een bijdragen leveren aan het ontwikkelen van een samenleving, waarin inwoners naar elkaar omkijken, bij elkaar betrokken zijn en invulling willen geven aan eigen verantwoordelijkheid. Het mantelzorgnetwerk vindt het belangrijk dat mantelzorgers zo veel mogelijk eigen regie voeren over hun leven. Dit in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen die het zorgen voor een ander met zich meebrengt. Iedere mantelzorger binnen zijn/haar eigen context. Om dit te realiseren investeert het mantelzorgnetwerk in verbinding en bevordering van samenwerking met de lokale partners.

Missie
Inwoners uit de gemeente Ommen die zorg dragen voor een ander en hier vragen over hebben, kunnen bij het mantelzorgnetwerk snel en laagdrempelig antwoorden vinden en een beroep doen op ondersteuning.

Sandra Koning

Coördinator Mantelzorgnetwerk Ommen

De spil in het Mantelzorgnetwerk Ommen is de coördinator, deze rol wordt tijdelijk vervuld door Sandra Koning.

“Als coördinator wil ik het Mantelzorgnetwerk onder de aandacht brengen en zo een bijdrage leveren aan de verbinding van mantelzorgers en de organisaties die iets voor hen kunnen betekenen. Als mantelzorgers de juiste ondersteuning kunnen vinden, kunnen zij hun taken immers beter, langer en op een voor hen passende manier blijven volhouden. Daarnaast zet ik mij graag in voor samenwerking tussen organisaties in Ommen en bewustwording van het thema mantelzorg in de Ommense samenleving. Met elkaar kunnen we meer mantelzorgers bereiken en samen werken aan het herkennen en voorkomen van overbelasting.