Image Alt

Ondersteuning jonge mantelzorgers

Ook voor jonge mantelzorgers is ondersteuning van groot belang. Het kan problemen in de toekomst mogelijk voorkomen.

Voor jonge mantelzorgers zijn er de volgende ondersteuningsmogelijkheden:

Steun door de speciale mantelzorg consulent voor jongeren

Na een eerste kennismakingsgesprek het liefst bij jou thuis bespreek je met de mantelzorgconsulent jouw situatie en wat jij nodig hebt. Samen kijk je hoe je daar invulling aan kan geven. De mantelzorgconsulent kan samen met jou ook andere ondersteuning aanvragen bijvoorbeeld een maatjesproject.

In de gemeente Ommen is er bij het Steunpunt Mantelzorg een mantelzorgconsulent voor jongeren.

Neem contact op met Rinie van de Hoek, Consulent Jonge Mantelzorgers, via 06 30 73 29 33 

Individuele ondersteuning

Soms blijkt dat je behoefte hebt aan meerdere ondersteuningsgesprekken. Dit kan met de mantelzorgconsulent. Ook kan je doorverwezen worden naar een andere hulpverleningsinstanties zoals Dimence of De Kern.

Je voelt wel voor deze ondersteuningsgesprekken? Neem contact op met Rinie van de Hoek, Consulent Jonge Mantelzorgers, via 06 30 73 29 33

Activiteiten met lotgenoten

Regelmatig worden er leuke activiteiten georganiseerd voor jonge mantelzorgers van verschillende leeftijden. Het kost niets. Jij bent er lekker even uit en ontmoet anderen die jouw situatie herkennen omdat zij thuis iets soortgelijks meemaken. Soms zijn het kortdurende activiteiten en soms weekenden om even op adem te komen.

Je wilt meedoen aan een van deze activiteiten? Neem contact op met Rinie van de Hoek, Consulent Jonge Mantelzorgers, via 06 30 73 29 33

Gespreksgroepen

Er zijn gespreksgroepen voor broertjes en zusjes van kinderen met een beperking. Dit heet een Brussengroep. De groep komt vijf keer bij elkaar en bestaat uit minimaal 6 deelnemers. Het gaat meestal om kinderen met een broertje of zusje met Autisme of ADHD maar ook als er iets anders aan de hand is, zijn kinderen welkom. Steunpunt Mantelzorg organiseert deze gespreksgroep.

 

Ook zijn er gespreksgroepen voor kinderen die opgroeien in een gezin waarvan één van de ouders een psychiatrische aandoening heeft. Dit noemen we KOPP kinderen. De groep komt vijf keer bij elkaar. Deze gespreksgroep wordt georganiseerd door het Steunpunt Mantelzorg in samenwerking met Impluz

 

Verder is er de ‘Rots en Water training’. Dit is een groepstraining en individuele training waarin je werkt aan je eigen weerbaarheid, assertiviteit en zelfvertrouwen.

 

Je wilt je aanmelden voor een gespreksgroep of training? Neem contact op met Rinie van de Hoek, Consulent Jonge Mantelzorgers, via 06 30 73 29 33

Interactieve gastlessen op school

De mantelzorgconsulent kan bij jou op school een gastles organiseren.

Een gastles lijkt jou een goed idee? Neem contact op met Rinie van de Hoek, Consulent Jonge Mantelzorgers, via 06 30 73 29 33

Wie kunnen deelnemen aan de activiteiten?

Iedere jonge mantelzorger kan in beginsel deelnemen aan activiteiten. Echter alleen als:

  • Jij mee kan doen in een groep;
  • Er bij jou als deelnemer zelf geen sprake is van een diagnose;
  • Jijzelf vanwege een eventuele beperking geen extra aandacht van de begeleiding nodig hebt.

Heb je hier vragen over? Neem contact op met Rinie van de Hoek, Consulent Jonge Mantelzorgers, via 06 30 73 29 33