Image Alt

Ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson is een progressieve chronische hersenaandoening.  De ziekte is langzaam progressief. Helaas is er (nog) geen genezing mogelijk. Parkinson openbaart zich vaak tussen het 50e en 60e levensjaar. maar ok onder de 50 jaar komt het voor.

Bij Parkinson sterven zenuwcellen langzaam maar zeker af. Deze zenuwcellen produceren dopamine. Als er een tekort aan dopamine ontstaat geven hersenen verkeerde signalen af aan andere hersengebieden (sensorische  en motorische functies en hogere functies als taal en bewustzijn). De ‘automatische piloot’ gaat als het ware haperen. Je krijgt moeite met:

• Oppakken van kleine voorwerpen
• Maken van vloeiende en automatische bewegingen
• Trager worden van bewegingen, moeite met starten
• Houdings- en evenwichtsproblemen en soms vallen
• Stijfheid van de spieren
• Trillen (tremor) van handen, benen, kin of tong
• Cognitieve problemen, zoals besluiteloosheid en gebrek aan initiatief
• Andere klachten als slapeloosheid, verminderde reuk etc

Het verloop van de ziekte verschilt van patiënt tot patiënt. De symptomen verminderen door medicatie of een operatie aan de hersenen. Toch nemen de verschijnselen steeds meer toe en worden de beperkingen groter. Dit heeft consequenties voor het leven van de patiënt en voor de partner, familie en mantelzorgers.

  • De relatie kan onder druk komen te staan
  • Mantelzorgers krijgen te maken met uitbreiding van zorgtaken en organisatie van het leven van de Parkinson patiënt
  • De persoonlijke vrijheid van de mantelzorger wordt beperkt
  • De Parkinson patiënt kan een ander beeld van zijn of haar situatie hebben dan de mantelzorger
  • Het wordt moeilijker om deel te nemen aan sociale activiteiten
  • Het sociale netwerk wordt kleiner, waardoor het gevaar ontstaat dat patiënt en partner i een isolement terechtkomen

Belangrijkste tip: blijf met elkaar praten!

Parkinson café Hardenberg/Ommen is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen met de ziekte van Parkinson en parkinsonismen, hun partners, familieleden, mantelzorgers en andere belangstellenden. In een ontspannen sfeer worden diverse onderwerpen besproken.

Wilt u meer informatie over het Parkinson café