Image Alt

Ondersteuningsmogelijkheden

Het verrichten van mantelzorgtaken kan mooi en dankbaar zijn, maar soms is het ook zwaar. Je wilt de zorg graag blijven volhouden. Dat kan alleen als je ook goed voor jezelf zorgt, maar hoe doe je dat eigenlijk? Er zijn verschillende ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers, de behoefte verschilt immers per persoon, per situatie en per leeftijd. In Ommen vind je de volgende mogelijkheden:

Coördinator mantelzorgnetwerk

Soms heb je als mantelzorger zoveel aan je hoofd, dat je niet goed meer weet wat je wilt of nodig hebt. Of je komt er niet uit welke ondersteuning bij jou past. Een gesprek met de coördinator van het Mantelzorgnetwerk kan een eerste stap zijn. Een verkennend gesprek waarin je samen de situatie op hoofdlijnen in kaart brengt en op zoek gaat naar passende mogelijkheden van ondersteuning.

 

Wil je een gesprek over jouw mantelzorgsituatie met de Coördinator van het Mantelzorgnetwerk?
Neem contact op:
Tel: 06 – 51 00 31 80
Email: info@mantelzorgnetwerkommen.nl

Mantelzorgconsulenten

De mantelzorgconsulenten van Carinova Mantelzorgondersteuning helpen mantelzorgers met informatie en advies. Heb je vragen over je taak als mantelzorger in de thuissituatie, bijvoorbeeld hoe je dit kunt verlichten of hoe je even tijd kunt hebben voor jezelf? Wil je weten wat de mogelijkheden zijn op het gebied van voorzieningen, financiën, huisvesting of inzet van een vrijwilliger? De mantelzorgconsulenten ondersteunen en adviseren bij het organiseren van de zorg en hulpverlening voor diegene voor wie je zorgt. Daarnaast denken zij mee hoe je als mantelzorger je grenzen kunt bewaken en je eigen leven kunt blijven combineren met de zorg voor een ander zonder jezelf voorbij te lopen.

Ondersteuning op maat

Carinova Mantelzorgondersteuning biedt ondersteuning op maat. De mantelzorgconsulenten kijken naar jouw individuele situatie en sluiten daar de begeleiding op aan. Door deze werkwijze op maat zorgen zij ervoor dat jij op je eigen manier kunt zorgen voor je naaste, hier voldoening uit haalt en dit kunt blijven volhouden.

 

Aan de hulp van een mantelzorgconsulent zijn geen kosten verbonden.

 

Wil je (praten over) ondersteuning van een mantelzorgconsulent van Carinova Mantelzorgondersteuning?
Neem contact op:
Tel: 0570 518185
Email: steunpuntmantelzorg@carinova.nl 

Of kijk op de website via onderstaande link:
www.carinova.nl/onze-zorg/mantelzorgondersteuning

Mantelzorgmakelaar

Een mantelzorgmakelaar kan een mantelzorger werk uit handen nemen als het gaat om het regelen van zaken op het gebied van zorg en welzijn. De mantelzorgmakelaar helpt je in het doolhof van ingewikkelde formulieren en lastige procedures. Al deze taken kosten je vaak veel tijd en energie. De mantelzorgmakelaar kan de regeltaken van je overnemen zodat je zelf meer rust en overzicht krijgt. De regie blijft bij jou! De mantelzorgmakelaar biedt deze ondersteuning tijdelijk totdat de zaken geregeld zijn. Waar nodig werkt de mantelzorgmakelaar samen met andere hulpverleners.

De mantelzorgmakelaar wordt veelal betaald uit de aanvullende zorgverzekering. Veel mantelzorgmakelaars werken als ZZP-er en zijn ook particulier in te huren. Een overzicht van de mantelzorgmakelaars in jouw omgeving vind je via de Beroepsvereniging voor Mantelzorgmakelaars.

Je wilt ondersteuning van een mantelzorgmakelaar. Zoek een mantelzorgmakelaar via onderstaande link:
Website:https://www.bmzm.nl/zoek-mantelzorgmakelaar

Samen Doen

In Ommen zijn wijkteams van Samen Doen actief. Zij hebben niet alleen aandacht voor de probleemsituatie maar ook voor de rol van de mantelzorger. Zij kunnen je helpen met vragen op het gebied van wonen, inkomen, welzijn en zorg. Je kunt terecht met vragen over jezelf, of iemand waarvoor je zorgt. Daarnaast kun je ook signalen kwijt over iemand uit je omgeving. De contactpersonen van Samen Doen zoeken samen met jou naar ondersteuning die dichtbij is, in de buurt of wijk. Zo kan hulp makkelijk en snel beschikbaar zijn als het nodig is.

Je wilt graag contact met iemand van het Samen Doen team.

Neem contact op:

Tel: 14 0529

Email: samendoen@ommen.nl

Aanmelden van inwoners bij Samen Doen kan via het formulier op de site van de Gemeente Ommen.

Clientondersteuner

Degene voor wie jij als mantelzorger zorgt, heeft bij het aanvragen van hulp of zorg sinds 2015 recht op gratis en onafhankelijke cliëntondersteuning.

Wil je thuishulp aanvragen of dagopvang? Of een gehandicaptenvervoerskaart? Heeft degene voor wie je zorgt hulp nodig bij gesprekken, bijvoorbeeld met de gemeente? In al deze gevallen heb je recht op een professionele, onafhankelijke cliëntondersteuner. Hier zijn geen kosten aan verbonden. De gemeente betaalt de kosten van deze ondersteuner, die opkomt voor de belangen van de zorgvrager.

 

Je wilt graag een onafhankelijk cliëntondersteuner? In Overijssel kun je daarvoor terecht bij Zorgbelang Overijssel.

Website: Zorgbelang Overijssel

Casemanager dementie

Degene voor wie jij als mantelzorger zorgt, heeft dementie. Dit is een ingrijpende ziekte, ook voor partners en kinderen, maar je staat er niet alleen voor.

Met hulp van naasten en professionele begeleiding kan de persoon met dementie zo lang en zo goed mogelijk in de eigen omgeving blijven wonen. Een casemanager dementie is een speciaal opgeleide verpleegkundige of maatschappelijk werker die begeleiding biedt aan de persoon met dementie en diens mantelzorger(s). De hulp kan al starten vanaf het eerste ‘niet pluis gevoel’, dus ook als er nog geen diagnose is gesteld.

Je wilt graag een casemanagers dementie? In deze regio kun je daarvoor een aanvraag doen bij het Netwerk Dementie Noord Oost Overijssel.

Website: https://dementie-noordoostoverijssel.nl/casemanagement/

Particuliere initiatieven

Er zijn ook particuliere initiatieven die ondersteuning bieden aan mantelzorgers tegen een vergoeding.

Steeds langer in je eigen huis blijven wonen: dat is wat iedereen graag wil. Op oudere leeftijd is het prettig om hulp daarbij te hebben, maar niet iedereen heeft een mantelzorger of komt in aanmerking voor gesubsidieerde thuiszorg. Deze particuliere organisaties bieden dan uitkomst. Bij hen kan je tegen betaling  persoonlijke hulp inhuren. Je betaalt deze hulp uit eigen financiële middelen of vanuit een persoonsgebonden budget.

In Ommen kun je terecht bij:

Nannys & Grannys: Hulp Met Gevoel
ZorgMies Midden-Salland

Geestelijke verzorging thuis

Geestelijke verzorging thuis gaat over zingevings- en levensvragen. Alledaagse vragen die ieder mens zich weleens stelt. Deze vragen komen vaak naar voren als er iets bijzonders plaatsvindt, bij mooie en minder mooie gebeurtenissen.

Niemand hoeft met deze vragen te blijven zitten, geestelijke verzorging wordt zowel in een instelling als ziekenhuis of verpleeghuis, maar ook thuis. Er is steeds meer behoefte aan begeleiding van een geestelijk verzorger in de thuissituatie. Meer mensen blijven immers thuis wonen, ook als ze oud worden en/of ziek zijn. Vanuit het Ministerie is subsidie beschikbaar voor geestelijke verzorging thuis.

Geestelijke verzorging thuis is er voor kinderen en volwassenen (en hun naasten) in de palliatieve fase en voor alle mensen van 50 jaar en ouder die worstelen met levensvragen. Alles wat je vertelt is vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim.

Geestelijke verzorging thuis wordt in Ommen geboden via het Netwerk Palliatieve Zorg, regio IJssel-Vecht en regio Noordoost Overijssel.

Telefoon: 06 – 12 28 45 92